Privacybeleid

Privacy statement & cookie verklaring

Koningen Elektrotechniek is een BV en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Koekoekslaan 14 B
Postcode: 1171 PJ
Plaats: Badhoevedorp
KvK nr.: 34061534
BTW nr.: NL808764858B01
E-mailadres: info@koningenet.nl
Telefoonnummer: 020 4490925


In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Koningen persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Koningen respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Koningen. Wees je er dus van bewust dat Koningen niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Koningen.

Persoonsgegevens die Koningen verwerkt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Koningen verwerkt:

  • Jouw voor- en achternaam;
  • Jouw adresgegevens;
  • Jouw telefoonnummer;
  • Jouw e-mailadres;
  • Jouw IP-adres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie);
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Koningen verwerkt

Koningen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan ons zijn verstrekt.

Koningen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er nadrukkelijke toestemming is gegeven door een ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@koningenet.nl. Dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Koningen persoonsgegevens verwerkt

Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Koningen en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Koningen verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, social media), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
3. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5. Koningen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte; Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en -systemen, zonder dat Koningen daar tussen zit.

Hoe lang jouw gegevens bewaard worden

Koningen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende overeenkomst;
  • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten;
  • Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant is, wordt deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegeven Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jou KvK-nummer 7 jaar (belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat we eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat we eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat we eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat we eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres 30 dagen na website bezoek Koningen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat we eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na website bezoek Koningen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Gegevens delen met derden/anderen

Koningen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de door jouw gegeven opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Koningen blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Koningen gegevens:

Derde partij Categorie Doel delen Welke gegevens
Boekhouder Verwerker Om de btw-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
Bank en betaalsysteem Verwerker Om de betalingen af te handelen Betaalgegevens
Online mailing- en boekhoudsysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens nodig voor het opmaken van offertes en facturen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens, verwerkt door Koningen, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@koningenet.nl. Koningen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar maken, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Koningen en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

Koningen wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Koningenniet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Koningen wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Functionele en analytische cookies

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Koningen gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Bij het plaatsen van deze cookies hoeven wij aan jou geen toestemming te vragen. We informeren je er wel over bij het bezoek van onze website.

Tracking cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden, middels rapportages, hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield-principes’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Koningen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi-verbinding.
Onze laptops en pc’s zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en onze smartphones zijn vergrendeld met een pincode en/of een biometrisch gegeven.
Wij werken onze plug-ins en thema’s van onze website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Koningen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@koningenet.nl.